مورچه قهرمان

اطلاعات بازی:

با کمک مورچه های دیگر و یک برگ بزرگ مورچه قهرمان را به پرواز درآورید ؛ سعی کیند با قابلیتهایی که در اختیار دارید و امکاناتی که در مسیر وجود دارد مورچه قهرمان را هر چه دورتر و دورتر پرتاب نمائید

برچسب: , , , ,
Play   مورچه قهرمان
اینستاگرام مینی بازی

2 نظر وجود دارد

 درباره “مورچه قهرمان”

  1. U.S.M(ایالات متحده ی مقدم) گفت:

    بدنبود؟