سیمون میگوید

اطلاعات بازی:

بازی سیمون میگوید را می توان یک بازی آموزش زبان انگلیسی و یک بلازی افزایش سرعت عمل دانست. در این بازی که به صورت مسابقه بین شما و کامپیوتر انجام میشود. از شما خواسته می شود تا به اندام‌های بدن خود دست بزنید. هر کدام از دو طرف که این کار را زودتر انجام دهند امتیاز گرفته و در نهایت برنده خواهد شد.

برچسب: , , , , , , ,
Play   سیمون میگوید
اینستاگرام مینی بازی

نظری

 درباره “سیمون میگوید”