پرنده شهر

اطلاعات بازی:

پرنده شهر یک بازی مهیج است که در آن با استفاده از حرکت و کلیک ماوس باید با پرش روی ساختمانهای شهر امتیازات را جمع آوری کنید . علاوه بر پرش در زمان مناسب باید ماوس را هم به درستی به چپ و راست حرکت دهید تا سقوط ننمائید.

برچسب: , , , , , , , ,
Play   پرنده شهر