مک‌کوی کشاورز

اطلاعات بازی:

با استفاده از راهنمای بازی به مک‌کوی کشاورز کمک کنید تا انتقام گاو خود را بگیرید.با استفاده از کلید‌های جهت نمای کیبورد حرکت کرده و با کلیدهای زیر کشاورز را کنترل کنید.

کلید S: جهش.
کلید D: شوت.
کلید R: بارگذاری
شماره کلید 1-9:تغییر سلاح

برچسب: , , , , , , ,
Play   مک‌کوی کشاورز
اینستاگرام مینی بازی

نظری

 درباره “مک‌کوی کشاورز”