دفاع خوک بد

اطلاعات بازی:

در این بازی شما در نقش خوک بد خواهید بود و باید پرندگان خشمگین که به سمت شما پرتاب شده اند را از بین ببرید. سعی کنید با استفاده از کمان آنها را از بین برده و به مرحله بعد بروید.

برچسب: , , , , , , ,
Play   دفاع خوک بد

7 نظر وجود دارد

 درباره “دفاع خوک بد”

  1. پرسپولیس گفت:

    بدبدبد-چرت چرت چرت-مزخرف مزخرف مزخرف