گشت جنگل

اطلاعات بازی:

شما سرنشین ماشین سبز رنگ هستید و هدف شما ایت این است که از سرویس مدرسه حفاظت کنید ! باید مانع انفجار بمب شوید کافیست نزدیک بمب ها شوید و کلید اسپیس بار را فشار دهید

برچسب: , , , , ,
Play   گشت جنگل
اینستاگرام مینی بازی