کرلینگ

اطلاعات بازی:

یک بازی گروهی ورزشی است که بر روی سطح هموار یخ انجام می شود باید وزنه را روی سطح سر بدهید تا در خانه قررا بگیرد در آخر هر تیمی که امتیاز بیشتری داشته باشد پیروز است. این بازی با موس انجام می شود مسیر را مشخص کنید و با کلیک موس و قدرت مورد نیاز وزنه را به سمت هدف رها نمائید.

برچسب: , , , , , , , , , , ,
Play   کرلینگ

4 نظر وجود دارد

 درباره “کرلینگ”

  1. احسان گفت:

    هیچ کدومو باز نمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییکنه