کایاک

اطلاعات بازی:

با استفاده از کلید های جهت نمای کیبورد قایق خود رادر مسیر رودخانه هدایت نمائید بدون اینکه به موانع برخورد کنید.

برچسب: , , , , , , , , ,
Play   کایاک