اسکیت بورد

اطلاعات بازی:

اسکیت بورد یا تخته اسکیت وسیله ی  ورزشی کوتاهی‌است که از یک دک (تخته) و چهار چرخ تشکیل می‌شود؛  این بازی با کلید های جهت نمای کیبورد انجام می شود

برچسب: , , ,
Play   اسکیت بورد

نظری

 درباره “اسکیت بورد”