راههای جنگلی

اطلاعات بازی:

خرگوش به شکل توقف ناپذیری رو کاشی هادر حال حرکت است ، با کلیک ماوس مسیر آن را به موقع تغییر دهید تا از مسیر خارج نشده و هویج و رنگین کمان ها را جمع آوری کند.

Play   راههای جنگلی
 مرجع بازی‌های آنلاین مینی بازی | طراحی سایت: سایت افزون
میزبانی شده توسط شرکت نگاه روشن پارس