بافتنی

اطلاعات بازی:

حوصله الی در خانه سر رفته است ، او می خواهد یک شال جدید برای خود ببافد.ولی او مطمئن نیست که بتواند این کار را به خوبی انجام دهد. به او کمک کنید که نوع شال ، الگوی بافت و رنگ مناسب را انتخاب کرده و بتوانید با گره های صحیح آن را پیداه سازی کند.

برچسب: , , , , , , , ,
Play   بافتنی
اینستاگرام مینی بازی