موش و گربه

اطلاعات بازی:

یک نسخه جدید  از بازی تام و جری است که می توانید در آن هم در نقش موش و هم در نقش گربه بازی کنید. اگر تام را انتخاب کنید باید با پرتاب میوه به سمت جری آن را نشانه بروید و از دزدی آن جلوگیری کنید.اگر جری باشید باید از یخچال تا می توانید پنیر بردارید بدون اینکه به گوی های تام برخورد نمائید. بازی با کیبورد انجام میشود.

برچسب: , , , , ,
Play   موش و گربه

نظری

 درباره “موش و گربه”