قهرمان خانه درختی

اطلاعات بازی:

بیگانگان وارد جنگل شده اند و خانه درختی شما در خطر نابودی قرار دارد ، سعی کنید در برابر حمله پرندگان بد از خانه خود محافظت نمائید. با استفاده از ماوس روی آنها پریده و آنها را نابود نمائید.

برچسب: , , , , , ,
Play   قهرمان خانه درختی

2 نظر وجود دارد

 درباره “قهرمان خانه درختی”