موشک عسل

اطلاعات بازی:

در این بازی باید موشک را تا جایی که ممکن است بالا ببرید ، بدون اینکه به کندوی عسل و یا به زنبورها برخورد نمائید . در قسمتهایی از بازی مشاهده می شود که زنبورها همه جا هستند و این کار غیر ممکن به نظر می رسد!

برچسب: , , , , , ,
Play   موشک عسل
اینستاگرام مینی بازی