آزمایش شماره 17

اطلاعات بازی:

شما به عنوان یک مهندس در حال انجام آزمایشی هستید که به پژوهش روی مار اختصاص دارد. در این آزمایش باید با حرکت در زیر آب یا روی سطح جانوران دیگر را شکار کنید. ابتدا ممکن است این کار بسیار ساده به نظر بیاید ولی شما از نتایج آزمایش آگاه نیستید!بازی با کلیدهای جهت نمای کیبورد و کلید Space برای تغییر وضعیت  ، انجام می گردد.

برچسب: , , , , , , ,
Play   آزمایش شماره 17
اینستاگرام مینی بازی

نظری

 درباره “آزمایش شماره 17”