مبارزه مارها

اطلاعات بازی:

برای پایان دادن به هر مرحله باید تمام مارهای آن مرحله را بخورید. می توانید از آیتم های موجود در هر مرحله برای ارتقای قدرت و سرعت مار خود استفاده کنید. این بازی به صورت تک نفره  و دو نفره در مودهای گوناگون انجام می شود.

برچسب: , , , , , ,
Play   مبارزه مارها

6 نظر وجود دارد

 درباره “مبارزه مارها”

  1. HOSIN گفت:

    این بازی بسیار بسیار بسیار…قشنگ است

  2. HOSIN گفت:

    لطفا این بازیرو بریزید تو ایمیلم

  3. ســـــــــــــــــــــــــــــ♥ــــــــــــــــاره گفت:

    ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی:D