سران ورزش – هاکی یخ

اطلاعات بازی:

با کلید های جهت نما حرکت کرده و با استفاده از Space به توپ ضربه بزنید . می توایتند از علامت هایی که در بازی وجود دارد استفاده کنید تا حریف را شکست دهید .

برچسب: , , , , , , ,
Play   سران ورزش – هاکی یخ