فوتبال ساحلی

اطلاعات بازی:

تیم خود را در مسابقات فوتبال ساحلی هدایت نموده و با استفاده از پاس ، دریبل و شوت رقبا را شکست دهید .

حرکت =کلید های جهت نما
X = پاس
C= پله کرن توپ
V = تغییر دوربین
Z = تغییر بازیکن

برچسب: , , , , , ,
Play   فوتبال ساحلی