خوراک پیرانیا 4

اطلاعات بازی:

در این بازی شما در نقش یک پیرانیا خونخوار هستید که باید با حمله به انسانها تا جایی که ممکن است از گوشت آنها بخورید تا بتوانید به مرحله بعد بروید و رشد کنید.این بازی با ماوس انجام می شود و با حرکت ماوس می توانید از پیرانیا استفاده کنید!انجام این بازی به کودکان زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود.

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,
Play   خوراک پیرانیا 4

3 نظر وجود دارد

 درباره “خوراک پیرانیا 4”