چرخ خوشحال

اطلاعات بازی:

دموی بازی بسیار محبوب چرخ مبارک است که از بازی های حفظ تعادل می باشد و باید به شخص ویلچر سوار کمک کنید تا مراحل را به پایان برساند.

بالا و پایین = افزایش و کاهش سرعت

چپ و راست=تکیه به همان سمت

space،ctrl و shift برای حرکات خاص

z = جدا شدن از ویلچر

esc یا R =راه اندازی مجدد

برچسب: , , , , ,
Play   چرخ خوشحال