شیرین کاری گای

اطلاعات بازی:

با استفاده از کلیدهای جهت نمای کیبورد به گای کمک کنید تا با انجام شیرین کاری مراحل را به پایان برساند کلید Space هم برای انجام این کار استفاده نمائید.

برچسب: , , , , ,
Play   شیرین کاری گای

نظری

 درباره “شیرین کاری گای”