خرد کردن آدم

اطلاعات بازی:

این بازی هدف عجیبی را دنبال می کند. شما باید با ایجاد سر و صدا و سقوط سنگ های گرانیتی بزرگ آدم ها را ریز ریز کنید ! این بازی نیاز به زمان بندی صحیح و کنترل مناسب دارد انجام این بازی  به کودکان زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود

برچسب: , , , , , ,
Play   خرد کردن آدم

3 نظر وجود دارد

 درباره “خرد کردن آدم”

  1. kati گفت:

    چراهرچه شروع میزنم نمی اید اههههههههههههههههههههههههه