پرتاب توپ

اطلاعات بازی:

در این بازی باید دقت نمائید و دلقک داستان را با شلیک توپ درون ظرف پر از آب بیاندازید. مسافت را تخمین بزنید و پرتاب نمائید.

برچسب: , , , , , ,
Play   پرتاب توپ