اسکی نمایشی

اطلاعات بازی:

با حرکت روی برف و عبور از موانع مختلف امتیاز بیشتری کسب نمائید. با کلیدهای جهت نمای کیبورد حرکت کرده و با استفاده از Space از روی موانع بپرید.

برچسب: , , , , , , ,
Play   اسکی نمایشی