نواختن درام

اطلاعات بازی:

در یان بازی باید الگوی ضربه زدن به درام را با دقت به ذهن بسپارید و همان الگو را تکرار کنید. بریا ضربه زدن به درام سمت چپ از فلش چپ و برای ضربه به درام سمت راست از فلش راست استفاده کنید.این بازی گوش موسیقی شما را تقویت خواهد کرد.

برچسب: , , , , ,
Play   نواختن درام