فراتر از سودوکو

اطلاعات بازی:

یک بازی سودوکو با ساختاری جدید ، در این بازی علی رغم اینکه نباید در ستون ها و سطر ها و شبکه های 9 خانه ای عدد تکراری وجود داشته باشد ، باید روابط بزرگتر و کوچکتر بین خانه ها هم رعایت کنید!

برچسب: , , ,
Play   فراتر از سودوکو

نظری

 درباره “فراتر از سودوکو”