رنگین کمان میمون

اطلاعات بازی:

شما باید با شوالیه فرستاده شده از طرف پادشاه شنی مبارزه کنید ، این بازی با موس انجام می شود دقت کنید که قایق شما با موانع برخورد نکند.

برچسب: , , , , , , , ,
Play   رنگین کمان میمون
اینستاگرام مینی بازی