چرخ های داغ

اطلاعات بازی:

پس از به پایان رسیدن شمارش معکوس ، بازی شروع می شود شما باید با کلید های جهت نمای کیبور ماشین خود را در مسیر جاده کنترل کنید . جاده پر از موانع متنوع و سرعت گیر است ، با جمع کردن نیتروژن و استفاده از کلید Space می توانید با نیترو شتاب بیشتری به اتومبیل بدهید.

برچسب: , , , , , ,
Play   چرخ های داغ
اینستاگرام مینی بازی