تعقیب گانگستر

اطلاعات بازی:

در این بازی شما با پرظ از روی موانع و شلیک به سمت گانگسترها و خلافکار ها باید آنها را از بین برده و مراحل را به پایان برسانید. این بازی با ساتفاده از کیدهای جهت نمای کیبورد و ماوس انجام می شود.

برچسب: , , , , , , , , , ,
Play   تعقیب گانگستر