کمان دار

اطلاعات بازی:

این بازی یک دوئل مرگبار بین دو کماندار است که با موس انجام می شود . با موس زه کمان را بکشید ، زاویه و قدرت مناسب را انتخاب نمائید و شلیک کنید.انجام این بازی  به کودکان زیر ۱۳ سال توصیه نمی شود.

برچسب: , , , , , , ,
Play   کمان دار