باب حلزون

اطلاعات بازی:

یک حلزون دوست داشتنی که با توجه به کندی و لزج بودن علاقه زیادی به مسافرت دارد . با استفاده ابزاری که در صفحه وجود دارد حلزون را در رسیدن به مقصد یاری کنید.

 

برچسب: , , , , ,
Play   باب حلزون