تکامل هیولا

اطلاعات بازی:

انسان ها را بخور و با کسب امتیاز بیشتر خودت را به سطح بالاتری از تکامل برسون تا بر جهان تسلط پیدا کنی!

حرکت با کلید های جهتنما (بعضی از هیولاها می توانند پرواز کنند!)

Space خوردن

P توقف / تکامل

برچسب: , , , , , ,
Play   تکامل هیولا