دفاع از سلول

اطلاعات بازی:

شما در بدن تام زندگی می کنید و محافظ سلول او هستید ، سعی کنید با چیدمان صحیح سلاحها سلول را در برابر امواج حمله باکتری ها حفظ کنید

برچسب: , , , , ,
Play   دفاع از سلول