پرواز بادبادک

اطلاعات بازی:

باد شروع به وزیدن کرده است ، وقتش رسیده که بادبادک ها و کایت ها را به هوا بفرستیم ! این بازی با کمک موس انجام می شود

 

برچسب: , , , ,
Play   پرواز بادبادک
اینستاگرام مینی بازی