بدون باد

اطلاعات بازی:

یک بازی فکری زیباست که باید به چرخ دنده ها و آسیاب های بادی را در آن راه اندازی نمائید

 

برچسب: , , , , , ,
Play   بدون باد

نظری

 درباره “بدون باد”